Nederlandse Orde van Advocaten

advocatenlaan klein

Elke advocaat is verplicht ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer (070) 355 35 35, e-mailadres info@advocatenorde.nl. Deze beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten. De Orde van Advocaten kent een eigen tuchtrechtsysteem en stelt permanente opleidings- en kwaliteitseisen aan iedere advocaat.