Kantoorkwaliteit

Advocatenorde
Elke advocaat is verplicht ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer (070) 355 35 35, e-mailadres info@advocatenorde.nl. Deze beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten. De Orde van Advocaten kent een eigen tuchtrechtsysteem en stelt permanente opleidings- en kwaliteitseisen aan iedere advocaat.

Kantoorklachtenregeling

Advocaten zijn verplicht over een kantoorklachtenregeling te  beschikken, die op elke opdracht van toepassing moet worden verklaard. De kantoorklachtenregeling moet voorzien in een interne klachtbehandeling door een klachtenfunctionaris. In geval van eenmanskantoren mag dit de advocaat zelf zijn. Voorts dient de regeling aan te geven welke onafhankelijke partij het geschil beslecht als partijen er in de interne klachtbehandeling niet uitkomen. Dat kan de civiele rechter zijn, een bindend adviseur of arbiter, zoals bijvoorbeeld de Geschillencommissie Advocatuur. Advocaten kunnen voor het opstellen van de klachtenregeling gebruik maken van het model dat de Nederlandse orde van advocaten op haar website beschikbaar stelt. Stekelenburg Advocatenkantoor heeft zijn klachtenregeling gebaseerd op dit model. Vanzelfsprekend hanteert Stekelenburg Advocatenkantoor het uitgangspunt dat een klacht in een goed gesprek opgelost zal worden. In het onverhoopte geval dat er geen oplossing gevonden wordt, staat op basis van de klachtenregeling de gang naar de civiele rechter open.

Aansprakelijkheidsverzekering
Op grond van de wettelijke vereisten beschikt Stekelenburg Advocatenkantoor over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten. Deze verzekering is ondergebracht bij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. statutair gevestigd in Den Haag. Het verzekerde bedrag bedraagt € 500.000,- per aanspraak. Het dekkingsgebied van de verzekering omvat de Europese Unie en de EER-landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
Stekelenburg Advocatenkantoor is een eenmanszaak en heeft geen samenwerkingsverband met enige notaris of belastingadviseur en voert geen nevenactiviteiten uit die tot enige belangenverstrengeling kunnen leiden.

Naast de verplichte deelname aan de Orde van Advocaten is Ron Stekelenburg lid van diverse verenigingen:

De Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)  

Deze vereniging heeft als doel de kennis op het gebied van informatietechnologie te bevorderen en te verspreiden.

De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

Deze vereniging stelt zich ten doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht.

Het Netwerk van Ondernemende juristen

Dit netwerk is de grootste krachtenbundeling van zelfstandige advocaten en juristen in de zakelijk Nederlandse markt. Deelname is voorbehouden aan professionals die voldoen aan bepaalde criteria.

Tuchtcommissie NTFU

Sinds 2017 neemt Ron Stekelenburg zitting in de tuchtcommissie van de  Wielersportbond NFTU.  De Nederlandse Toer Fiets Unie behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport.