Aanbestedingsrecht

Stekelenburg Advocatenkantoor adviseert bedrijven voor en tijdens aanbestedingsprocedures over de juridische en strategische mogelijkheden.

Aanbesteding vergroot voor geïnteresseerde bedrijven de kans op eerlijke concurrentie. Tegelijkertijd kunnen opdrachtgevers door aanbesteding gunstige prijsafspraken verkrijgen.

Bedrijven krijgen via aanbestedingsprocedures (tenders) kansen om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Het gaat hierbij om opdrachten van publiekrechtelijke organen, zoals het Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, nutsbedrijven en andere sociaal-maatschappelijke overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen of universiteiten.

Het Nederlandse aanbestedingsrecht vindt zijn grondslag in gedetailleerde Europese richtlijnen. De beginselen van het aanbestedingsrecht zijn: gelijkheid, transparantie en objectiviteit. Ook het bedrijfsleven maakt steeds vaker gebruik van aanbestedingsprocedures.

Terug naar Rechtsgebieden